Геология
Даша Оля
Две девочки - 40000 рефератов
Ваш регион: Москва
 
Геология>>

Геология Геология


          4. Геологічна будова Капітанівського
          родовища хромистих та нікелевих руд.

 Родовище, розташоване у Голованівському районі Кіровоградської області,
займає площу двох серпентинітових масивів  -  власне  Капітанівського
(2.5х0.3 км.) і Заводського (0.9х0.05 км), вивчалося в 50-ті роки на [pic]
і [pic] та розвідане в 1959 році. Потім свідчення про його рудоносність
кілька разів поновлювались при пошукових роботах і  геолого-зйомочних
роботах в регіоні. Нижче наводиться варіант геологічної будови родовища і
підрахунку запасів за останніми даними тематичних робіт у 1993-95 рр.
 Обидва масиви серпентинітів являють собою останці розшарованих силів
метаморфізованих ультрамафітів архею, які через тектонічні рухи набули
крутого падіння.
 Розшарована серія порід найбільш повно виявлена в середній частині
Капітанівського масиву, де простежуються два макроритми потужністю по
150 м. кожний, а також породи верхньої крайової серії інтрузиву потужністю
120 м.
 Нижня частина розрізу кожного ритму -  світло-зелені  серпентиніти
(анодуніти) з прошарками та лінзами хромітів. Чітко простежуються базальні
шари хромітів потужністю 2-14.8 м. Верхня частина ритмів складена темно-
сірими піроксен-вмісними серпентинітами (апогарцбургітами) і піроксенітами.
У верхній крайовій  зоні  грубошаруваті  амфіболіти,  піроксеніти  та
польв..натові  породи  з  підвпорядкованими  прошарками  піроксенітових
серпентинітів.
 Крайові розломи Півн.-Зах. простягання надають Капітанівському масиву
клиновидної форми у розрізі. Розшаровані породи залаягають в основному під
[pic], озимут падіння близько до [pic] ПС.
 По зонах дрібних тектонічних порушень, в т. г. Поперечного напрямку, які
визначають блокову будову продуктивної товщі, розвивалися вторинні процеси
з утворенням ділянок карбонатизованих брекчій і озалізнених порід.
 Північна частина Капітанівського масиву відрізняється досить пологим
заляганням порід і переважним розвитком аногарцбургитових серпентинітів.
Часто  спостерігаються  скарни.  Південно-східну  частину  складають
апорарцбургіти.
 На всій площі Капітанівського масиву розвинута кора вивітрювання, яка в
зонах з брекчіями порід утворює «кишені».
 Особливо чітко простежується яроподібна «кишеня» в центральній і південно
східній частинах масиву, де глибина розвитку кори досягає 220 м.
 Охристі та нонтронітові різновиди кори вміщують рудні концентратори
[pic]. [pic] потужності кори  та  її  продуктивність  приурочені  до
анудонітових прошарків.
 Заводський масив  серпентинітів  складається  переважно  анодунітові
різновиди. Вглиб він порівняно мало вивчений. На всьому масиві виявляється
«кишеня» кори глибиною до 100 м.
 На Капітанівському масиві підраховані запаси та ресурси [pic]. Вони такі:
 Хромітові руди в анодунітових  серпентинітах  розвинуті  тільки  на
центральній ділянці Капітанівського масиву;  представлені  пластами  і
лінзовидними прошарками хромітів; утворюють два поклади (базальні прошарки
ритмів), 8 рудних тіл. Хроміти складені хромнікотитом (до 90% рудної маси),
ферохромнікотитом і манганхромітом.
 Інші мінерали:  хризотил,  антигорит,  хлорит,  антигорит,  хлорит,
хромдіонсид, рідше магнетит і карбонати.
 Вміст [pic] коливається в межах 6.58-40.4%, в середньому 24.78%. Запаси
руди категорії [pic] до глибини 300 м. складають 2072 тис. т.
Магнезіальні серпентинітові руди. Розповсюджені на Центральній ділянці
Капітанівського масиву. До них відносяться анодуніти нижніх верств ритмів,
які утворюють 2 рудні тіла довжиною 570 та 360 м., при середньому вмісту
магнезії [pic] - 39.46%. Мінеральний склад руди: хризотил (переважає),
лізарит, серпофіт, бастит, шпінель, карбонати. [pic] - ізоморфна домішка в
серпентині, в породі становить в середньому 0.285%. Запаси руди категорії
[pic] до глибини 300 м. складають 8972 тис. т.
Комплексні [pic]-руди в лінійно-площинній корі вивітрювання. Кори розвинуті
по анодунітових серпентинітах і розповсюджені на Центральній і Південно-
Східній ділянках, а також Заводському масиві.
 Руди нонтронітові та охристі. Середній вміст корисних компонентів: [pic].
Запаси і ресурси руди категорії [pic] до глибини 200 м. - 7437 тис. т.
Кількість окремих компонентів така: [pic]-56.6 тис.т., [pic]-3.8 тис. т.,
[pic]-724 тис. т., [pic]-2287 тис. т.
 4) Комплексні [pic] руди в площинній корі вивітрювання. Поширені в Півн.-
Зах. частині масиву, де розвинуті переважно аноперидотатові серпентиніти.
Руди нонтронітові та охристі. Середній вміст компонентів: [pic]. Запаси та
ресурси до глибини 50 м. складають 945 тис. т.; по окремих компонентах -
[pic]-7.3 тис. т., [pic]-0.4 тис. т., [pic]-269 тис. т.
 5) Руди [pic] в корі вивітрювання. Ділянка їх розвитку міститься в Півн.-
Схід. частині Капітанівського масиву. Рудні породи - каолінові глини. [pic]
- тонкодисперсне; середній вміст в породі - 0.43 г/т. Підраховані запаси
категорії [pic].
 6) Руди [pic] в корінних породах Півн. Частини Капітанівського масиву.
Представлені різновидами в спаркових  ультрамафітах  (апогарцбургітових
серпентинітах).
 Склад руд: піротин, пірит, хальнопірит, самородне [pic].  Середній
вміст[pic]в рудних інтервалах - 2.8 г/т. Підраховані ресурси категорії
[pic] до глибини 300 м.
 Практичне застосування [pic] руд можливе тільки після  збагачення.
Розроблена гравітаційна схема з одерженням концентратів, які містять 42-45%
[pic]. Концентратори можна використовувати для виготовлення вогнетривів-
хроммогпезіальних виробів соропівського типу.
 Аподунітові серпентиніти (магнезіальні руди) - придатні для виготовлення
форстеритових, а з додаванням хроміту - і форстерит-хромітових вогнетривів.
При цьому шихта випалюється з 20-25% магнезитового порошку. В останні роки
успішно розробляється нова схема використання серпентинітових  руд  -
металургійний переділ з одержанням [pic] і [pic].
 На Побузькому нікелевому заводі комплексні [pic] руди в корі вивітрювання
використовуються для виплавлення феронікелю. Там можлива переробка і [pic]
руд з одержанням фероніхрому. Існують  ефективні  технологічні  схеми
переробки руд [pic].
 Так Капітанівське родовище має значні запаси і ресурси силікатного [pic]
і [pic]- в сумі - 93.4 тис. т. металу, а також [pic]. Це один з прикладів
великих рудних об’єктів з комплексними рудами в Середньому Побужжі.
 Однак, Побузький нікелевий завод не повністю забезпечений запасами і тому
в край актуально є перспектива їх нарощування шляхом пошуків та розвідки
нових рудопроявів в межах Середнього Побужжя.
 Такими потенційно перспективними площами є ділянки розвитку площинних та
лінійних  кор  вивітрювання  ультрабазитів  в  межах  Деренюхінської,
Ліповеньківської, Пушківської, Кумарівської ділянок, які є об’єктами нашого
дослідження.
 Фрагменти кор лінійного типу були встановлені в межах Каштанівського
масива при пошуково-розвідкових районах на [pic] та розвідкових роботах на
силікатний [pic] в площинних корах вивітрювання.


12345678910111213
Для добавления страницы "Геология" в избранное нажмине Ctrl+D
 
  2005 © Copyright, 2devochki.ru
E-mail:
Реклама на сайте
  


Посетите наши другие проекты:
Электронные книги
Электронные словари
Коды к играм и прохождение игр