Геология
Даша Оля
Две девочки - 40000 рефератов
Ваш регион: Москва
 
Геология>>

Геология Геология

        2. Мінерологія нікеленосних пор вивітрювання.

 У порах вивітрювання ульрабазитів утворюється широка  гамма  [pic]
селікатів, які мають промислове значення.
 Більшість [pic]селікатів у структурному відношенні належать до змішано-
слоїстих ’амнікатам’, у меншій мірі - до слоїсто-стічкових.
 По вмісту [pic] серед них можна виділити власне [pic] мінерали ([pic]) та
[pic]-вмісту ([pic]) різновиди відповідних слоїстих селікатів, які  в
звичайних умовах (поза зв’язком з [pic]-родовищ) вміщують [pic] дуже мало.
 У більшості випадків це [pic]-мінерали, рідше [pic] чи [pic]-мінерали.
Вміст [pic] у їх решітку як  показують  природні  спостереження  та
експерименти, проходить у результаті ’непосредственного’ катіонного обміну
[pic] (частково [pic]) на [pic] з багатих цим елементом грунтових вод,
циркулюючих у порах вивітрювання.
 У багатьох випадках [pic]-мінерали утворюються інфільтраційним шляхом,
проходячи через стадії гелей (колоідів), які вміщують [pic] та [pic]
одночасно.  Існують  наступні  [pic]-мінерали  з  пор  вивітрювання
ультраосновних пород.
 І. З структурою ’сернентина’ ( + талькоподібний мінерал)
1. гарніерит [pic]   [pic] - до 48%
2. ненукт (крист.) [pic]    [pic] - до 20-47,7%
3. керолит [pic] [pic] - до 1,56-9,88%
 (Порядок мінералів відповідає їх положенню у вертикальному розтині кор
вивітрювання)
 ІІ. З структурою бейделіта-монтморилоніта
  4.ревдиніт  [pic] - 17-18%
  5.нонтроніт [pic] - 1,10-1,80% (головний мінерал по розповсюдженості)
 ІІІ. З структурою хлорита.
  6.коннорит [pic]   до 36% [pic]
  7.шухардит [pic]       до 5-6%
  8.джеферизит (проміжний між хлоритом та гідрослюдою) 0,09-4,67%
  9.бриндлит [pic] (у бокситах Греції) та ін.
              Мінерали-носії [pic]:
 [pic]-тальки (до 2-6%), [pic]-сениоліт (1.5-10%), [pic]-верминулит (до
2.6%),

[pic]-холцедон (0.17-0.38%, [pic]-хоризонраз), [pic]-ксиломелан (0.1-0.8%),
[pic]-гідрогетити та охри (до 2.2%), магемит [pic] - (0.8-1.5%)
 Крім вказаних мінералів, описані гінергенні ізумрудно-зелені корки в
ультрабазитах о.Сумотра [pic] - заратит, а також сульфіди екзогенного
генезиса.
 Останні виявлені на ’Юж.’ Уралі в чорних збагачених органікою глинах
озерного походження та утворились за рахунок виноса  [pic]  з  кори
вивітрювання сернентинітів, розташованих поруч. Тут встановлені бравоіт
[pic], виоларит [pic], милерит [pic] у асоціації з ниритом, марназитом
[pic],  мельниковітом.  Сульфіди  утворюють  желвани,  прожилки  та
тонкодисперсну вираженність. Джерелом сірки являється процес сірководневого
[pic] бродіння в результаті гниття органіки в застойних водах. Це приклад
типового осадження [pic] як хальнофіла на сірководневому бар’єрі [pic].
 [pic] достатньо інтенсивно мігрує у іонній формі [pic], але окремі
дослідники обмежують довжину міграції (4-5км).
 Андерлинське м-р - ’единственное’ (в СНГ) приклад  концентрованого
переоткладу [pic] у новій мінеральній формі.
 Мінерали окису та гідроокису [pic] (кінцеві продукти  вивітрювання
гіпербазитів)  спостерігаються  у  всіх  мінеральних  осоціаціях  кори
вивітрювання або являються породоутворюючими, на 70-80% складаючими її
верхню охристу зону. Охристі породи нікелевмістні. Вміст  в них нікеля
непостійний в зв’язку з нерівномірністю умов формування різних ’профилей’
вивітрювання. У ’профиле’ вивітрювання, де добре розвинені [pic] селікати,
слабо розвинена зона охр та існує слабка концентрація [pic] та навпаки.
 У корі вивітрювання на у/о породах присутні мінерали окису та закису
[pic] трьох генетичних типів: 1) остаточні або реліктові; 2) утворені в
результаті вивітрювання; 3) інфільтраційно-метасоматичні, які виникли в
результаті перерозподілу речовини в межах кори вивітрювання. До першого
відноситься магнетит;  до  другого  -  гетит,  переважно  дисперсний,
скритокристалічний, рідше дисперсний малеміт та гематит; до третього -
магнетит, гетит, гематит та малеміт. Усі перераховані вище  мінерали
нікеловмістні. Сама низька концентрація [pic] (по данним Е.Н.Куземкиной,
1974) спостерігається в остаточному магнетиті склад. [pic] - 0.7%, в
малеміті - до 1.5% та вище. Найбільш висока концентрація [pic] у гетита
(більш ніж 2%).

12345678910111213

Для добавления страницы "Геология" в избранное нажмине Ctrl+D
 
 
2005 © Copyright, 2devochki.ru
E-mail:
Реклама на сайте
  


Посетите наши другие проекты:
Электронные книги
Электронные словари
Коды к играм и прохождение игр