Геология
Даша Оля
Две девочки - 40000 рефератов
Ваш регион: Москва
 
Геология>>

Геология Геология

                 Висновки.

Усі розглянуті масиви розміщуються в межах одної структурно-тектонічної
зони.
Усі роглянуті масиви мають близький нетрографічний склад  -  дуніти,
перидотити, анодунітові і аноперидотитові серпентиніти при підкореному
значенні пироксенітів та габро-амфіболітів.
Усі масиви мають площадні кори вивітрювання нонтронітового типу, які
залягають на серпентинітах у вигляді плаща, покриваючого значну частину
масивів. Площадна кора вивітрювання - неправильна  лінзовидна  залеж,
витянута в Півн.-Зах. напрямку, згідно загального простягу масива. Загальна
довжина рудного тіла 850 - 900 м., ширина 20-220 м. Нікелеві руди як
промислові так і забалансові приурочені головним чином до зони хлорит-
нонтронітових пород і рідше до низів зони охр та бурих залізняків.
Потужність її залежить від степеня ерудованності і коливається від 3-5 до
25 м. у всіх розрізах розвитку зони охр. Основною продуктивною частиною кор
вивітрювання являється зона нонтронітів.
Підвищення [pic] в вертикальному профилі вивітрювання більшості розглянених
масивів  -  Деринюхінського,  Липовеньковського,  Пушковського  подібне
Капітанівському масиву. Концентрації [pic] в продуктивній  зоні  кори
вивітрювання 0.76-1.34% для Деринюхінської, 0.83-1.58% - Липовеньковської,
1.18-1.83% - Пушковської ділянок близькі до тих же для  Капітанівського
масива (0.78-1.63%).
 Кори вивітрювання цих масивів являються потенціально перспективними
площами для розширення мінерально-сировинної бази Побужського нікелевого
завода.
 Перспективність їх визначається площею розвитку кор вивітрювання на
території окремих ділянок.
Для Деринюхінської ділянки це площі біля 4 [pic] при потужності 1-22.7 м.,
при середній 4.5 м. виділяються дві продуктивні зони протяжністю біля 1400
м. при ширині від 50 до 500 м.
На липовеньковській ділянці підвищення концентрації [pic] виявлені на
площі, яка має неправильну форму витянуту в півн.-зах. напрямку, форму,
відповідаючу формі серпентинітового масива. Довжина «продуктивної» зони до
1350 м. при ширині 40-320 м. та потужності 1-26м.
На Пушковській ділянці площадні кори утворюють слабовитянуті в півн.-зах.
напрямку та субмеридіанальному напрямку тіла, яке відповідає формі масивів.
Пртяжність тіл 240-450 м. при ширині 50-240 м. та потужності 1-22 м.
(середня потужність - 5.9-6.5 м.)
Не являться цікавими поки кори вивітрювання Кумарівської ділянки, де не
встановлено промислово інтересних концентрацій [pic].
5.Потенційні руди площадних кор вивітрювання - комплексні. Середній вміст
компонентів: [pic] - 0.77-0.93%, [pic] - 0.037%, [pic] - 28.5%.
6.Пошуки нікеленосних кор в районі Середнього Побужжя продовжуються
профілями скважин, одиночними скважинами, з використанням геофізичних
методів (електро- магніторозвідки). Лінійна кора вивітрювання вскрита
поруч скважин в межах Деринюхінської, Липовеньковської, Пушковської
ділянок.
Лінійна кора пов’язана з зонами тріщиноватості, розвиненої поблизу або на
контакті інтрузій основних та ультраосновних пород з вміщуючими породами.
Потужність зон тріщиноватості коливається від 10-20 до 80-90 м. Тріщини в
багатьох випадках мають вигляд звужуючихся донизу полостей, в верхній
частині переходять в площадну кору вивітрювання. Глибина розвитку
промислового [pic]-орудення 100-200 м., середня біля 130 м.
Серед утворень лінійної кори найбільш широко розвинені охри, охристо-
кремністі породи і нонтроніти. Підвищенний вміст [pic] встановлений у всіх
літологічних різновидах, але найбільш багаті концентрації (як і в корах
площадного типу) пов’язано з хлоритовими породами.
Зменшення ролі нонтронітів і заміна їх інтенсивно обохренними продуктами
вилужування серпентинітів в лінійній корі пов’язано з тим, що в умовах
виликого притока води, в тріщинних зонах утворювалось більш кисле
середовище, яке перешкоджало осадженню [pic] в формі силіката і перехода
його в форму гідроокислів. Вивільнюючісь [pic] і [pic], попадаючи в більш
низькі горизонти, тобто в умови більш лужного середовища відкладались у
формі гідросилікатів [pic], а при збільшенні лужності - в формі
гідросилікатів [pic].
В лінійних корах вертикальна зональність виражена слабо. Рудою в лінійній
корі служать, взагалі, охристі, охристо-кремністі утворення з підкореним
значенням нонтронітів. Форма охристих утворень неправильна, з лінійною
витянутостю вздовж тектонічної зони. Потужність їх вкрай непостійна і
коливається в широких межах від 1-2 до 30-40 м.
Таким чином, район Середнього Побужжя має значні запаси та ресурси
силікатного [pic] і [pic].
Крім того, анодунітові серпентиніти придатні для виготовлення
форстеритових, а з додаванням хроміта - форстерит-хромітових вогнеупорів. В
окремих випадках охристі породи можна використовувати як мінеральні
фарбуючі пегменти.
Остаточне накопичення бурих залазняків облагорожені деякими елементами
[pic] і можуть розглядатися як природно-’легированные’ [pic]-руди, зокрема
як слабо ’легированные’ та ’легированные’ [pic] та [pic]-залізні руди
наприклад, для виробництва ’окатышей’.

12345678910111213

Для добавления страницы "Геология" в избранное нажмине Ctrl+D
 
 
2005 © Copyright, 2devochki.ru
E-mail:
Реклама на сайте
  


Посетите наши другие проекты:
Электронные книги
Электронные словари
Коды к играм и прохождение игр