Геология
Даша Оля
Две девочки - 40000 рефератов
Ваш регион: Москва
 
Геология>>

Геология Геология               3. Методика робіт.

 Пошуковими ознаками виявлення родовищ селікатного [pic] в лінійних Н.В.
являються:
 Наявність полей габро, габро-амфіболитів, амфіболитів, вказуючих  на
можливість виявлення просторово зв’язаних з ними масивів ультраосновних
пород.
 Наявність у/o пород як джерела гіпергенного [pic]-орудення та кори
вивітрювання цих пород, як геологічної формації, безпосередньо несучої
родовища силікатних [pic]-руд.
 Розвиток нонтронітового то охристого  типів  кори  вивітрювання  по
ультрабазитоам з підвищеними концентраціями силікатного [pic].
 Наявність карбонатних пород (кальцифірів) на контакті з серпентинітами
(масиви Капітановський, Заводський та ін. - Грушковський, Північний), яка
визначає можливість виявлення силікатних [pic]-руд контактово-карстового
типу.
 Лінійний характер контактів у/о серпентинізованних тіл, вказуючих на
наявність тектонічних зон і можливість виявлення в їх межах лінійних кор
вивітрювання охристо-нонтронитового типу.
 Геофізичні ознаки, зокрема висококонтрасні магнітні аномалії над масивами
у/о пород з лінійним характером на одному з їх контактів, вказуючих на
тектонічну природу цього контакта та можливість розвитку в ньому лінійної
кори вивітрювання охристо-нонтронитового типу.
 Геологічні методи грудок заключались в пробурюванні скважин, документації
кар’єрів. Ці роботи супроводжувались комплексом випробних та лабораторних
робіт.
 Докумнтація кар’єрів.
  Для уточнення деяких питань будови масивів у/о пород, взаємовідношення
їх з вміщуючими породами проводилась докумнтація кар’єрів Деренюхінського
родовища, кар’єрів Центрального, Бурти та ін. Документація заключалась у
ретельному описі коренних порід, характера контактів з зарисовками.
  2. Бурові роботи.
  Проводилось буріння похилих скважин глибиною від 50 до 500 м. станками
СКВ-4 та БО-500/800 з метою пошука лінійних кор вивітрювання.
  Пошукове буріння похилих скважин проводилось на 7-ми ділянках -
Каштановському, Заводському, а також Деренюхінському, Липовенковському,
Шкільному, Пушківському, Кумаровському.
  Пошуковому бурінню передували наземні геофізичні роботи та аналіз
геологічної будови території ройона.
  Буріння скважин проводилось як по рідкій сітці (130-700х20-40м), так і
одиночними профілями та окремими скважинами. По рідкій сітці буріння
проводилось на експлуатайованій Капітановській ділянці, окремими профілями
та одиночними скважинами на Заводській ділянці, а на Деренюхінській,
Липовеньковскій, Шкільній, Пушковській, Кумаровській - тільки одиночними
скважинами.
  Вихід керна по корам вивітрювання та по кристалічним породам складав
80.3%, а по породам осадкового чохла - 55-60%.
  Кількість пробурених скважин:

|Ділянка         |Кількість скважин   |
|Деренюхінська      |15           |
|Липовеньковська     |6           |
|Шкільна         |6           |
|Пушковська        |2           |
|Кумарівська       |1           |

 3. Випробування.
  Випробування керна скважин велось для вивчення якісних та кількістних
характеристик основних та попутних корисних копалин.
  Воно заключалось у  відборі  проб  та  зразків  для  проведення
спектрального, спектрохімічного, хімічного, мінералогічного аналізів.
  Геохімічне випробування виконувалось з метою визначення металогенічної
спеціалізації усіх різновидів пород і для передчасної розбраковки птенційно
рудних інтервалів.
  Геохімічне випробування заключалось у відборі проб точковим методом з
керна скважин через 5-10 см. з нетрографічних різниць пород. Довжина проби
складала 2 м. Вага геохімічних проб складала 200-300 г. З цих проб
відбирались наважки на загальний спектральний, хімічний та ін. аналізи.
  Хімічне випробування проводилось після отримання позитивних результатів
по данним спектрального аналізу. Хімічний аналіз проб, відібрених  з
нікеленосних інтервалів, являвся основним видом аналіза, яким визначалось
якісний вміст в них [pic] та [pic]. По данним хімічного аналіза виділялись
інтервали з промисловим вмістом [pic] та корисних компонентів.
  Інтервал випробування був прийнятий рівним 1 м., при різкій зміні
потужностей - від дікількох десятків см. до декількох метрів.
  Випробуванню підлягались бурі  залізняки,  озалізнені  нонтроніти,
нонтроніти, хлорото-смодисті, охристо-кремнієві  породи,  вилуженні  та
нонтронітизовані серпентиніти,  монтморилоніт-нонтронітові  утворення  з
підвищенним [pic] вмістом [pic] по данним ’.......’.
  Крім родових проб, визначаючих [pic], виконувався відбір групових проб
на [pic], на шлакоутворюючі компоненти [pic] та шкідливі домішки [pic].
  Мінерологічне випробування проводилось з метою вивчення мінерального
склада руд та вміщуючих пород. Проби відбирались з усіх нетрографічних
різниць пород та кор вивітрювання в тій чи іншій  мірі  потенційно
рудоносних. Проводився опис шліфів та аншліфів.
  Лабораторні дослідження виконувались, в основному, в  лабораторії
Правобережної ГРЕ (мінеральний аналіз, виготовлення шліфів та аншліфів) та
Центральній лабораторії (Київ) (хімічний аналіз на [pic], групових проб на
шлакоутворюючі елементи [pic] та шкідливі домішки [pic], силікатний аналіз,
опис шліфів та аншліфів).

12345678910111213

Для добавления страницы "Геология" в избранное нажмине Ctrl+D
 
 
2005 © Copyright, 2devochki.ru
E-mail:
Реклама на сайте
  


Посетите наши другие проекты:
Электронные книги
Электронные словари
Коды к играм и прохождение игр