Геология
Даша Оля
Две девочки - 40000 рефератов
Ваш регион: Москва
 
Геология>>

Геология Геология

              1.6. Корисні копалини.

 Район Середнього Побужжя характеризується розвитком цілого ряда рудних,
так і нерудних корисних копалин. Найбільш значними з них, на яких ведуться
в цей час екплуатаційні роботи, являються гіпергенні нікелеві руди. Крім
нікеля в районі існують  родовища  хромових  руд  (Капітанівське)  з
забаленосними запасами, кодовське родовище заліза і ряд проявлення золота,
молібдена, нерудніих кирисних копалин - абразивна сировина (гранат і
............), вогнетривка сировина (каолін,  серпентинід),  будівельні
матеріали (будівельні камні, суглінки, глини, піски, гіпс), тепло- і
звукоізоляційна сировина (вермикуліт і азбест). Нижче приводиться коротка
характеристика відомих в районі родовищ і проявів корисних копалин.

                  Нікель.
 Силікатні нікелеві руди являються найбільш цінною мінеральною сировиною,
виявлених в надрах Середнього Побужжя. Помислові концентрації силікатного
нікеля зв’язані з корою вивітрювання серпентинізованних ультраосновних
пород. Побужською екпедицією в 50-х роках була відкрита група родовищ
(Капітанівське, Тернавадське і Грушковське) і ряд проявів  силікатних
нікелевих і комплексних залізо-нікелевих руд. На базі Побужськіх родовищ
силікатного нікеля 1972 р. ввійшов в ряд діючих підприємств кольорової
металургії. Побужський нікелевий завод з річним виготовленням 950 тис. т.
сирої руди.

                  Хром.
 Відоме родовище хромітів пов’язане з Капітанівським масивом. Родовище
складається з серії лінеовидних крутопадаючих рудних тел, залягаючих в
серпентинітах.  Рудні  тіла  складені,  в  основному,  суцільними
густовкрапленими хромітовими рудами, які локалізуються в межах полоси
довжиною біля 800 м. і шириною 360 м. Середній вміст триокису хрома
дорівнює 41.3% в суцільних рудах і 9.14% в вкрапленних.

                  Залізо.
 Залізні руди в межах района встановлені  Молдавської,  Лащевської,
Секретарської та ін. структурах. Для родовища характерно два типа руд:
силікатно-магентитові (зілізисті кварціти) і карбонатно-магнетитові (рудні
кальцефіри і їх окармовані різниці.

                  Золото.
 Золото виявлено в аловії річок Південного Буга і Синюхи в кількості 1-3
знака на шлих. Припускаючи, золото контролюється зоною  магнезіальних
скарнів (кальцифіри, діопсидіти, плагіоклаз - піроксинові),  а  також
пов’язане з зонами біотітизації і катаклаза по скарнам, розвинених в
східному (висячому) крилі Капітанівської інтрузії. Золото представлено
електрумом, розмір золотин - 0.05-0.5 мм. в вигляді диндритів і золотин
неправильної форми.
 Золото  виявлено  також  в  лінійно-площадних  корах  вивітрювання
ультрабазитів. Вміст його в межах десятків долей грамів на тону.

                 Молібден.
 Молібден встановлений в межах зон розвитку жил бистіт-флогопітового
складу, плагіонклазитових  і  кварц-плагісклазових  ............  серед
ультраосновних пород. Потужність молібденовміщуючих інтервалів від 10 см.
до 7.6 м. Вміст молібдена по данним хімічного аналіза, коливається від 0.01
до 0.89%.

                  Мідь.
 Мідь виявлено в амфіболізованних габро, окорках гранат-кварцевих породах,
а  також  в  корах  вивітрювання  ультрабазитів.  Мідь  предоставлена
халькоперитом. Вміст міді від 0.03 до 0.3%.

               Абразивна сировина.
 Абразивний гранат в якості по роду утворюючого мінерала входить в значних
кількостях в склад бістіт-гранатових і графіт-гранат-силіманітових гнейсов
та ін.
 На Молдавському родовищі залізних  руд  скважинами  всриті  очкові
(гранатові) гнейси великими кристалами граната. По данним мінералогічного
аналіза встановлено високий вміст граната від 219 до 534 кг/т, які можуть
бути використані як попутна абразивна сировина при добутку залізних руд.
 Корунд. Капітанівський прояв корунда розміщується в межах Капітанівського
родовища силікатних нікелевих руд. Воно представлене в одній корундоносній
зоні і приурочене до контакту серпентинітів і силіманітових гнейсів.
Потужність зони змінюється від 20 до 60 м., вміст корунда в ній від 1 до 15-
20%.

              Вогнетривка сировина.
 Серпентиніти. Проведеними дослідами Побужських серпентинітів встановлено,
що вони можуть бути використані як сировина для виготовлення форстерітових
вогнетривких виробів з попереднім обжигом серпентиніта.
 Каолін. Поблизу м. Первомайська на декількох ділянках є залежи каолінів,
представленні первинними і вторинними різницями  по  генезису.  Більш
високосортними  являються   вторинні   кварцево-каолінітові   породи
нижньо’мелового’ віку.

           Тепло- та звукоізоляційна сировина.
 Вермикуліт розвинений в серпентинізованних масивах  Капітанівського,
Липовеньковського, Деренюхінського  родовища  силікатного  нікеля.  Він
приурочений до тактонічних зон, жил та лінз гідрослюд. Слюдисті тіла по
своєму складу предоставлені гідротизованним біотитом і вермикулітом.
 Азбест. Рудопрояв азбеста зусрінені в межах багатьох ультрабазитових
масивів (Капітанівський, Липовеньковсткий, Каменнобалковський, Кримковський
та ін. Промислового значення не мають.

               Будівельні камні.
 Виходи кристалічних пород в межах района приурочені, переважно в долинах
річок Південного Буга, Колимі, Синюхи та ін. Інколи кристалічні породи
оголюються в верхніх частинах беригових схилів і на ерудованній поверхні
плато.
 Діє велика кількість кар’єрів по видобутку каменя. Великі родовища
будівельних камнів екплуатуються з метою видобутку як блочного каменя, так
і каменя для виробництва щебеня і бута.

            Кирпично-черепична сировина.
 Кирпично-черепична сировина представлено стрічковими пестрими глинами,
бурими глинами і лісовидними суглінками. Розповсюджені вони скрізь, за
виключенням  сучасних  річкових  долин  і  балок.  В  районі  відомі
Великовраднівське, Кривоозерське,  Банщурське,  Генівське,  Лисогорське,
Першотравневе, Григор’євське і Капітанівське родовище глин і суглінків.

               Піски будівельні.
 Піски в межах района приурочені, в основному, до алювіальних відкладів
річкових долин, а також відкладів пелеогена, неогена і чертвертинниго віку.
Піски застосовуються як заповнювачі для бетона, для будівельних ’р-ров’,
для виготовлення силікатного кирпича, для дорожнього будівництва в якості
залізничного баласта.

                  Гіпс.
Капітанівське родовище гіпса розташоване в с. Капітанки, в 10 км. на захід
від станції Юзефполь. Гіпс предоставлений друзами та окремими великими
кристалами. В зеленувато-сірих неогенових глинах потужністю 2.5 м. Вміст
кристалів гіпса 150-250 кг на 1 [pic]. Родовище не розробляється.

12345678910111213

Для добавления страницы "Геология" в избранное нажмине Ctrl+D
 
 
2005 © Copyright, 2devochki.ru
E-mail:
Реклама на сайте
  


Посетите наши другие проекты:
Электронные книги
Электронные словари
Коды к играм и прохождение игр