Южно-дунайские диалекты румынского языка
Даша Оля
Две девочки - 40000 рефератов
Ваш регион: Москва
 
Иностранные языки>>

Южно-дунайские диалекты румынского языка Южно-дунайские диалекты румынского языка                БИБЛИОГРАФИЯ

Trayan Cantemir, Texte istroromane, Bucuresti, 1959.
Th. Capidan, Arominii. Dialectul aroman. Studiu lingvistic, Bucuresti,
1932.
Th. Capidan, Meglenoromanii, I, Istoria si graiul lor, Bucuresti, 1925.
Th. Capidan, Meglenoromanii, II, Bucuresti, 1928.
Th. Capidan, Farserotii. Studiu lingvistic asupra romanilor din Albania, in
Dacoromania,   Buletinul “Muzeului limbei Romane”, Cluj, VI, 1929-1930.
Th.Capidan, Limba si cultura, Bucuresti, 1943.
Th.Capidan, Romanitatea balcanica, Bucuresti, 1936.
Th.Capidan, Macedoromanii. Etnografie, istorie, limba, Bucuresti, 1942.
Th.Capidan, Limba si cultura, Bucuresti, 1943.
Th.Capidan, Romanismul balcanic, in “Revista filologica”, I, 1927, nr. 1-2.
B.Cazacu, Studii de dialectologie romana, Bucuresti, 1966.
Matilda Caragiu Marioteanu, Compendiu de dialectologie romana (nord- si sud-
   dunareana), Bucuresti, 1975.
Matilda  Caragiu  Marioteanu,  Fono-morfologie  aromana.  Studiu  de
dialectologie  structurala, Bucuresti, 1968.
I. Coteanu, Cum dispare o limba (istroromana), Bucuresti, 1957.
I. Coteanu, Criteriile de stabilire a dialectelor limbii romane, in Limba
romana, VIII,  1959, nr. 1.
I. Coteanu, Si totusi istroromana este limba!, in Studii si cercetari
lingvistice, IX,    Bucuresti, 1958, nr. 3.
I.Coteanu, Morfologia numelui in protoromana (romana comuna), Bucuresti,
1969.
I. Coteanu, Elemente de dialectologie a limbii romane, Bucuresti, 1961.
Stolnicul C.Cantacuzino, Istoria Tarii Pumanesti, in Cronicari munteni. Ed.
de  M.Gregorian, I, Bucuresti, 1961.
Ovid Densuseanu, Histoire de la langue roumaine, I, Les origines, Paris,
1901.
Ovid Densuseanu, Istoria limbii romane, I, Originile, Bucuresti, 1961.
Ovid Densuseanu, Graiul din tara Hategului, Bucuresti, 1915.
C.Daiconiciu, Originea poporului roman dupa cele mai noi cercetari, in
Unitate si continuitate in istoria poporului roman, Bucuresti, 1968.
S.Dragomir, Vlahii din nordul Peninsulei Balcanice  in  evul  mediu,
Bucuresti, 1959.
Radu Flora, Despre stadiul actual al istroromanei. Contributia geografiei
lingvistice la  chestiunea stabilirii pozitiei graiurilor istroromane fata
de dacoromane, in Fonetica si dialectologie, Bucuresti, IV, 1962.
Al. Graur, Studii de lingvistica generala, Bucuresti, 1960.
C.C.Giurescu si Dinu C.Giurescu, Istoria romanilor, I, Bucuresti, 1975.
Liliana Ionescu-Ruxandoiu, Probleme de dialectologie romana, Bucuresti,
1973; ed. a II-
   a, 1976.
I.Iordan si M.Manoliu, Introducere in lingvistica romanica, Bucuresti,
1965.
I.Iordan, Lingvistica romanica. Evolutie. Curente. Metode, Bucuresti, 1962.
August Kovacek, Descrierea istroromanei actuale, Bucuresti, 1971.
D.Macrea, Probleme de lingvistica romana, Bucuresti, 1961.
D. Macrea, Despre dialectele limbii romane, in Limba romana, V, 1956, nr.
1.
D. Macrea, Citeva precizari in legatura cu problema dialectelor limbii
romane, in Limba    romana, V, 1956, nr. 4.
G.Murnu, Istoria romanilor din Pind.Vlahia Mare. 980-1259. Studiu istoric
dupa izvoare   bizantine, Bucuresti, 1913.
I.Patrut, Studii de limba romana si slavistica, Cluj, 1974.
Tache Papahagi, Dictionarul dialectal aroman, general si etimologic, ed.I,
Bucuresti, 1963;   ed. a II-a augmentala, Bucuresti, 1974.
Pericle Papahagi, Basme aromane, Bucuresti, 1905.
Pericle Papahagi, Din literatura poporana a aromanilor, I, Bucuresti, 1900.
Pericle Papahagi, Meglenoromanii, I-II, Bucuresti, 1902.
Emil Petrovici, Studii de dialectologie si toponimie, Bucuresti, 1970.
Emil Petrovici, Problema limitei sud-vestice a teritoriului de formare a
limbii romanesti, in  “Limba romana”, Bucuresti, IX, 1960, nr. 1.
Emil Petrovici, Texte dialectale, supliment la Atlasul lingvistic roman,
II, Sibiu-Leipzig,   1943.
A. Philippide, Originea romanilor, II, Ce spun limbile romana si albaneza,
Iasi, 1928.
Iosif Popovici, Dialectele romane, IX. Dialectele romane din Istria. I
(1914), II (1909),   Halle.
D.Protase, Problema continuitatii in Dacia in lumina arheologiei  si
numismaticii,  Bucuresti, 1966.
Sextil Puscariu, Limba romana, I, Privire generala, Bucuresti, 1940.
Sextil Puscariu, Studii istroromane, I, Texte, Bucuresti, 1906.
Sextil Puscariu,  Studii  istroromane,  II,  Introducere.  Gramatica.
Caracterizarea dialectului istroroman, Bucuresti, 1926.
Sextil Puscariu, Etudes de linguistique roumaine, Cluj-Bucuresti, 1937.
Al. Rosetti, Istoria limbii romane de la origini pina in secolul al XVII-
lea, Bucuresti, 1968.
Al. Rosetti, Limba sau dialect?, in Cercetari de lingvistica, I, 1956, nr.
1.
Al. Rosetti, Limba sau dialect?,(II), in Cercetari de lingvistica, IX,
1958, nr.3.
Al.Rosetti, Asupra repartizarii dialectale a istroromanei, in Grai si
suflet, Revista Institutului de filologie si folclor, Bucuresti, III.
R. Todoran, Cu privire la o problema lingvistica in discutie: limba si
dialect, in Cercetari de lingvistica, I, 1956.
R. Todoran, Citeva observatii cu privire la problema delimitarii dintre
limba si dialect, in  Studia Universitatis Babes-Bolyai, 1960.
S.Puscariu, Cercetari si studii, Bucuresti, 1974.
I.Patrut, Studii de limba romana si slavistica, Cluj, 1974.
Gustav  Weigand,  Vlacho-Meglen  (eine  ethnographisch-philologische
Untersuchung,  Leipzig, 1892.
Tratat de lingvistica generala, Bucuresti, 1971.
Dialecte romane, Sibiu, 1904.
Dialectologie romana, Bucuresti, 1977.
Istoria Romaniei. Compendiu. Sub redactia Stefan Pasca, Bucuresti, Ed. a
III-a, 1974.

1234567
Для добавления страницы "Южно-дунайские диалекты румынского языка" в избранное нажмине Ctrl+D
 
  2005 © Copyright, 2devochki.ru
E-mail:
Реклама на сайте
  


Посетите наши другие проекты:
Электронные книги
Электронные словари
Коды к играм и прохождение игр