Организация работы грузовой станции
Даша Оля
Две девочки - 40000 рефератов
Ваш регион: Москва
 
Транспорт>>

Организация работы грузовой станции Организация работы грузовой станции

УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ
              ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ      Кафедра "Управління вантажною і комерційною роботою"          ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВАНТАЖНОЇ СТАНЦІЇ
           Пояснювальна записка та розрахунки
                   ПЗ                              Керівник проекту
                                ____________
                                  Розробив
                            студент гр. - - УПП
                                 ___________                  2004
                  Зміст


ВСТУП 3
1 Вибір найбільш раціональних типів вагонів для перевезення заданих
вантажів  4
2 Розрахунок вантажопотоків і вагонопотоків станції   6
3 Розрахунки з відправницької маршрутизації 9
4 Розробка вагонопотоків станції за окремими пунктами навантаження та
вивантаження   12
5 Розподіл завантажених та порожніх вагонопотоків за дільницями та
напрямками 14
6 Визначення середньозважених статичного навантаження та маси тари вагона
за напрямками.  15
7 Установлення розмірів вантажного руху для станції ОВАН 17
8 Розрахунок та компонування пристроїв вантажного району 19
9 Моделювання та оптимізація роботи вантажного фронту  32
10  Розробка графіків технологічного процесу по прийому, навантаженні,
вивантаженні, видачі вантажів   35
11  Розробка графіків технологічного процесу роботи товарної контори по
обробці документів на вантажі, які прибувають і відправляються з місць
загального користування   39
12  Складання графіків єдиного технологічного процесу (ЄТП) роботи
станції Ован і під’їзної колії  41
13 Технологічний процес роботи станції 43
14 Графічна модель роботи станції 49
15 Показники роботи станції і під’їзної колії (п/к) та їх аналіз  50
16  Заходи по охороні праці і техніки безпеки.  54
Висновки до проекту  57
Список використаних джерел  58
Додаток А – Розрахунок оптимального режиму роботи вантажного пункту ....60
Додаток Б – Модель графічна роботи станції Ов та  під’їзних  колій
...................61                  ВСТУП   Вантажна та комерційна робота займає важне місце в експлуатаційній
діяльності залізниць і включає в себе комплекс питань, пов’язаних з
процесом перевезень, а головне – його початковими та кінцевими операціями :
навантаженням, вивантаженням з організацією прогресивних видів перевезень –
пакетні, контейнерні та маршрутами.
    Технічною основою для виконання вантажної та комерційної роботи є :
складське господарство вантажних районів, контейнерних пунктів, засобів
комплексної механізації та автоматизації вантажно - розвантажувальних робіт
; засобів автоматики та обчислювальної техніки для виконання комерційних
операцій.
   Вантажні перевезень потребують впровадження передової технології,
постійного удосконалення організації процесу перевезень та управління ним,
прискорення розробки та впровадження автоматизованої системи управління
залізничним транспортом.
    Частка вантажу і номенклатура вантажів дуже велика. тому організація
вантажних перевезень є основною у роботі залізничного транспорту і
приносить основні доходи від перевезення.
   Метою розробки  даного  курсового  проекту  є  вибір  найбільш
раціонального рухомого складу, встановлення розмірів вагонопотоків  та
визначення  вагонопотоків  вантажної  станції,  компонування  пристроїв
вантажного району, розробки технологічного процесу роботи станції  та
складання графічної моделі роботи станції Огр.


 1 Вибір найбільш раціональних типів вагонів для перевезення заданих
                 вантажів


   Рід вагона (гр. 3, таблиці 1.1) для перевезення кожного вантажу
приймаємо на підставі переліків вантажів, дозволених  до  перевезення
насипом, навалом, на відкритому рухомому складі, у вагонах-цистернах та
бункерних піввагонах, які наведені в [7, розд. 18, 19, 20, 41], а номери
тарифних груп вантажів та технічні норми завантаження вагонів і контейнерів
(гр. 2 і 9) - згідно [8], [9], [21].
   З метою скорочення порожнього пробігу  передбачаємо  максимальну
взаємозамінювальність вагонів для вантажів по прибуванню та відправленню.
   Характеристика вагонів наведена в [10], [11], [12], [13].
   Результати вибору вагонів зводимо в таблицю 1.1.

   Таблиця 1.1 - Вибір раціональних типів вагонів для перевезення
           вантажів

|Найменування |№ |Характеристика вагона     |технічн|Примітка     |
|вантажу    |гр.|                |а норма|         |
|       |ван|                |завант.|         |
|       |таж|                |вагона,|         |
|       |у |                |т   |         |
|К - Ов              |46,01        |24,84      |
|Ов - К              |18,14        |23,07      |7 Установлення розмірів вантажного руху для станції ОВАН


    Розміри вантажного руху на дільниці К-Ован складаються з поїздів
різних категорій. У даному проекті розглядаються тільки відправницькі,
порожні маршрути і передаточні поїзди. Кількість відправницьких маршрутів
(Nм) визначена у розділі 3.
    Порожні маршрути за виключенням цистерн (див. рисунок 5.1), при
достатній їх кількості (окремо для напрямків А, Б) виділяють в порожні
маршрути [pic].  Кількість  вагонів  у  порожньому  маршруті  ([pic])
встановлюють у межах від 40 до 50 Кількість порожніх маршрутів дорівнює

            [pic],
(7.1)

    де [pic]ваг.
    Кількість передаточних поїздів по  надходженню  і  відправленню
визначають як

        [pic],           (7.2)

    де [pic]загальна кількість  завантажених  і  порожніх  вагонів,
         прибуваючих або відправлених зі ст. Ованза розрахункову
         добу (див. рисунок 5.1);
     [pic]склад передаточного поїзда в завантажених вагонах, який
         визначають окремо по надходженню та відправленню як

              [pic].
         (7.3)

    Одиночні порожні вагони або групи  включають  до  комбінованих
передаточних поїздів, які складаються з завантажених і порожніх вагонів.
При цьому треба дотримуватись умови, що приблизно три порожні вагони
дорівнюють за масою одному завантаженому вагоні, тобто замість кожного
завантаженого вагона до складу поїзда може бути додано три порожніх. Якщо
сума залишків завантажених і порожніх вагонів перевищує склад порожнього
маршруту ([pic]