шпора по РПС
Даша Оля
Две девочки - 40000 рефератов
Ваш регион: Москва
География>>

шпора по РПС шпора по РПС

1.
   Формалізація – представлення простих для сприйняття або дослідження
форми найзначніших індивідуальних рис об'єкту або явища, що вивчається.
В просторових дослідженнях моделювання застосовується переважно в тих
випадках, коли метою дослідження є з'ясування загальних закономірностей або
детальне вивчення конкретного явища, процесу, що протікає в системі з
певними просторовими або часовими властивостями.
Типи моделей:
         а) макетний (натуральний);
         б) фізичний;
         в) математичний;
         г) функціональний.
(а) – вивчення маштабно-змінних систем, що відображають процеси чи явища,
які протікають в нормальних умовах, також зберігається подібність
зовнішнього вигляду об'єкту. (глобус, карта)
(б) – повніше відображає фіз. природу та математичні залежності досліджених
просторових систем. (система розселення, розвиток транспортної мережі).
(в) – 1) перехід від задачі до задачі не вимагає побудови нової моделі;
  2) зміна параметрів модельованої системи не викликає трудомістких
переробок моделей;
  3) мат. моделі найпростіші та найдешевші.
   Види математичних моделей:
  - статистично детерміновані (х-ють структуру та зв'язки системи в будь
  який момент без урахування динаміки);
  - статистично-стохастичні (враховують можливі варіанти стану системи в
  данний момент (Р підприємства, міграції));
  - динамічні-детерміновані (відображаютьь певний напрямок зміни системи.
  Вони імітують структуру і зв'язки елементів системи, їх динаміку
  (система Р пром. і с/г підприємств в умовах конкуренції));
  - динамічні-стохастичні (відтворюють структуру, зв'язки та процес
  розвитку системи з урахуванням імовірності коливання факторів, що
  впливають на розвиток цього процесу. Побудова такої моделі потребує
  чисельної Е., Г., соціальної інформації і пов'язане з певними труднощами
  матеріального х-ру (модель росту чисельності населення в розрізі його
  статево-вікових груп));
(г) – моделі, які використовуються сьогодні. Моделювання використовується
для конструювання територіальних відносин і систем або для знаходження
еталонів (ідеальна модель, яка не зустрічається в реальних умовах, але до
яких певні прцеси об'єктивно прямують).2.
   За особливостями вихідної інформації та за метою застосування методи
дослідження можна поділити на:
 - ті, які використовуються при зборі та первинній обробці статистичних та
  Е.-Г. данних;
 - методи просторових досліджень, якф застосовуються на етапі дослідження
  динаміки просторових процесів;
 - методи представлення результатів готової наукової роботи
Методи багатомірної статистики (МБМС) – в основі лежить уявлення про те, що
Е., просторовий і будь які інші процеси проходять під впливом багатьох
чинників. Центральна процедура:
 (1) КОРІЛЯЦІЙНИЙ АНАЛІЗ (досліджує співвідношення між різними
показниками, що характкризують будь який аспект явища та процесу. Ступінь
залежності висловлюється коефіцієнтом коріляції r ( | r | 


Для добавления страницы "шпора по РПС" в избранное нажмине Ctrl+D
 
  2005 © Copyright, 2devochki.ru
E-mail:
Реклама на сайте
  


Посетите наши другие проекты:
Электронные книги
Электронные словари
Коды к играм и прохождение игр