Розрахунок раціонів кормів
Даша Оля
Две девочки - 40000 рефератов
Ваш регион: Москва
 
Ботаника и сельское хоз-во>>

Розрахунок раціонів кормів Розрахунок раціонів кормів

                  ПЛАН

ВСТУП

РОЗДІЛ1. Теоретична тема:
Теоретичні основи годівлі і склад раціонів при інтенсивному вирощуванні
ремонтних телиць

1.1.Норми годівлі і раціони для
    відгодівлі ремонтного молодняку.

1.2. Годівля телиць в молочний
    період (до 6-го віку).

1.3. Годівля телиць старшого віку.

ВИСНОВКИ

РОЗДІЛ 2. Технологічна тема:
Визначення потреби в кормах, рентабельність виробництва свинини при м’ясній
відгодівля свиней від 40-120кг в зимовий період. Середньодобовий приріст
500г поголів’я на 1500.

2.1. Визначення потреби в кормах.

2.2. Визначення рентабельності виробництва свинини при м’ясній відгодівля
свиней від 40-120кг в зимовий період

ВИСНОВКИ

Список використаних джерел
                  ЗМІСТ
РОЗДІЛ1. Теоретична тема:
Теоретичні основи годівлі і склад раціонів при інтенсивному вирощуванні
ремонтних телиць

1.1.Норми годівлі і раціони для
    відгодівлі ремонтного молодняку.

1.2. Годівля телиць в молочний
    період (до 6-го віку).

1.3. Годівля телиць старшого віку.

ВИСНОВКИ

РОЗДІЛ 2. Технологічна тема:
Визначення потреби в кормах, рентабельність виробництва свинини при м’ясній
відгодівля свиней від 40-120кг в зимовий період. Середньодобовий приріст
500г поголів’я на 1500.

2.1. Визначення потреби в кормах.

2.2. Визначення рентабельності виробництва свинини при м’ясній відгодівля
свиней від 40-120кг в зимовий період

ВИСНОВКИ

Список використаних джерел                  ВСТУП

     Вчення про годівлю сільськогосподарських тварин – це найважливіша
складова частина, зоотехнічної науки, що розробляє теоретичні основи,
методи і технологічні прийоми раціонального харчування тварин забезпечуючи
їх нормальний ріст й розвиток, досягнення генетичних обумовлених рівня
продуктивності і якості тваринницької продукції, добре здоров`я і високу
відтворювальну здатність при економічному використанні кормів.
     Годівля  сільськогосподарських  тварин  –  наука  і  практика
безпосередньо пов’язані з матеріальним виробництвом.
     В умовах виробництва годівля сільськогосподарських тварин можна
охарактеризувати  як  найважливіший  комплекс  виробничих  процесів  в
тваринництві та рослинництві. Забезпечуючи  запрограмоване  виробництво
кормів і високоефективну переробку їх в тваринницьку продукцію.
     Головний зміст вчення про годівлю – це система оцінки поживності
кормів і факторів, їх визначаючих, вивчення потреби тварин в енергії
поживних і мінеральних речовинах, розробка на цій основі норм і  техніки
годівлі.
     Наукова розробка проблем нормованої годівлі і  її  практичне
здійснення неможливе без визначення поживності кормів і раціонів.
     Впровадження нових прогресивних методів виробництва зберігання і
використання кормів – один із  самих  головних  резервів  збільшення
виробництва продукції тваринництва і підвищення її якості.
     Поряд з традиційними способами заготівлі кормо засобів великого
поширення отримують нові методи основані на штучному обезвожуванні зелених
рослин, грануляції та брикетуванні окремих кормів, як складова частина
вчення пор годівлю а також розробка правильної організації і техніки
годівлі тварин набувають все наростаючого значення.             РОЗДІЛ1. Теоретична тема:

  Теоретичні основи годівлі і склад раціонів при інтенсивному вирощуванні
               ремонтних телиць

  1. Норми годівлі і раціони для відгодівлі
   ремонтного молодняку.

    Раціональна система вирощування молодняку, з урахуванням біологічних
особливостей тварин, повинна впливати на  нормальний  ріст,  розвиток
формування високої продуктивності і дужої конституції, продовженню строків
їх господарського використання.
    Важливо, щоб у ремонтних телиць раннього віку була розвинута
здатність до вживання і доброго використання рослинних кормів (грубих,
соковитих, зелених).
    В теперішній час все більшого поширення набувають спеціалізовані
ферми по вирощуванню ремонтних телиць для великих молочних комплексів.
Схеми вирощування молодняку на великих фермах основані  на  широкому
використанні залишків молока  і ранньому привчанні телят до рослинних
кормів і підвищити ефективність вирощування ремонтних телиць.
    В цих умовах важливо здійснити повноцінну, збалансовану годівлю, що
базується на задоволені потреб зростаючих тварин в енергії і біологічно
активних речовинах.
    При визначені потреби молодняку в енергії і речовинах харчування
беруть до уваги особливості обміну речовин  в  організмі,  визначити
інтенсивність росту в різні вікові періоди.
    В перші дні після народження теля обов’язково повинно отримати
молозиво, в якому міститься підвищена (в порівнянні з молоком) кількість
білка, жиру, вітамінів, мінеральних речовин. В молозиві містяться також
зв`язані з глобуліном антитіла,  забезпечуючи  новонародженому  теляті
імунітет проти хвороботворних бактерій, та мікробів.
    В молочний період відбувається значна функціональна перебудова
органів травлення, виробляється здатність засвоювати поживні  речовини
рослинних кормів посилюється білковий, мінеральний і водний обмін  в
організмі. Вказаний період характеризується одночасним інтенсивним ростом
організму, органів, і тканин, властивість тварин давати високі прирости.
Інтенсивність приросту та росту залежіть в цей період залежіть  від
прийнятої в господарстві схеми годівлі і мети вирощування молодняку.
    Молоді тварини, що ростуть здатні давати прирости при  більш
економічних витратах енергії і високому використанні протеїну кормів. Цю
біологічну особливість молодняку необхідно використовувати, забезпечуючи
повноцінною годівлею.
    Прирости телят в ранньому віці характеризуються відносно високим
вмістом білка, і меншим –жиру.
    З віком у молодняку збільшується відкладення жиру,  а  також
мінеральних речовин. Однак на склад приросту великий вплив має рівень
годівлі. Дуже насичена годівля сприяє підвищеному відкладанню жиру в тілі.
    Рівень годівлі телиць повинен забезпечувати збільшення її живої
маси, в порівнянні з масою при народженні, до 12 місяців в 7,5-8 раз і до18
місяців в 11-12 раз
    Рекомендаційні  плани  росту  телиць  розрізняють  по  рівню
середньодобових приростів в залежності від планової живої маси вирощуваних
корів.

    Таблиця №1.Плани росту телиць молочний період кг живої маси.

|Планова|При  |В віці місяців                        |
|жива  |народже|                               |
|маса  |нні  |                               |
|До 6місяців        |700-750         |155-160       |
|6-12           |600-650         |255-265       |
|12-18           |550-600         |350-360       |    Висока інтенсивність росту телиць повинна забезпечуватись головним
чином за рахунок грубих кормів, сінажу, силосу.
    При цьому використовують крупних корів з дужим кістяком, доброю
м’язовою системою, розвиненою травною системою, здатні давати високі надої,
починаючи з першої лактації.
    Потреба телиць в поживних речовинах в молочний період достатньо
вивчена і на цій основі розроблені норми їх годівлі.
    Для крупних по масі представників порід ці норми збільшуються на
10%,для дрібних збільшують на 10%.
    Практичні використання цих норм можливе лише при додержуванні
рекомендованих схем годівлі (Богданов Г.А.) 1990 року видання.
    Для  телят молочного періоду випускають спеціальні  комбікорми
(стартери).
    В літній пасовищний період телят з 2-ї декади після народження
привчають до поїдання зелених кормів, доводячи добову норму до  2-х
місячного віку до 3-4кг, в 4міс.до 10-12,в 6 міс до 18-20 кг. Якщо на
пасовищі недостатньо трави, або вона погано поїдається, то необхідно телят
забезпечити зеленою підкормкою. Добова норма їх згодовування залежіть від
кількості зеленої підкормки і її якості на пасовищі.
    При поганому пасовищі і відсутності  зеленої маси чи підкормки
телятам згодовують доброї якості сіно або  силос,  збільшують  норму
концентратів (Калашников А.П.) 1986 рік видання.
    Для телят молочного періоду випускаються спеціальні комбікорми
(стартери).
    В літній пасовищний період телят з 2-ї декади після народження
привчають до поїдання зелених кормів, доводячи добову норму до  2-х
місячного віку до 3-4кг, в 4 місяці до 10-12 кг, в 6 місяців до 18-20кг.
Якщо на пасовищі недостатньо трави, або вона погано поїдається,  то
необхідно телят  забезпечити  зеленою  підкормкою.  Добова  норма  її
згодовування залужить від кількості зеленої підкормки і її якості на
пасовищі.
    При поганому пасовищі і відсутності достатньої кількості зеленої
маси чи підкормки телятам згодовують доброї якості сіно або  силос,
збільшують норму концентратів (Калашников А.П.) 1986 рік видання.  3. Годівля телиць старшого віку.

    Тип годівлі телиць в віці 5-24  місяців  повинен  максимально
наближатися до того, яким він буде для корів, що лактують.
    Набір кормів в раціоні телиць на протязі року може змінюватися в
залежності від того, якими кормами володіє господарство. Сіно до весни
можна замінити сінажем, частину силосу коренеплодами. При цьому приблизна
структура раціонів для телиць та нетелів повинна бути наступною (по
поживності), на 40-45% силосу, 28-30% сіна чи сінажу, 25-30% концентратів і
10% коренеплодів.
    В літній період основним кормом для телиць служить зелена трава.
Приблизні раціони, складені в залежності від віку і планового добового
приросту телиць і нетелів. Для балансування таких раціонів по протеїну і
мінеральних речовинах рекомендується використовувати комбікорм наступного
складу.
    6-10%дерть вівсяна, 8-12% дерть вівсяна,9-13% дерть пшенична, 9-13%
дерть кукурудзяна,10-14% дерть  горохова  12-185висівки  пшеничні,12-16
%шроти, 6-10%трав`яна мука,2,5-3,5% обезфторений  фосфат,0,5-1,5%  сіль
кам`яна кухарська. В 1кг суміші (мішанки) містяться 0,97-1к.од., 150-160
гр. перетравного протеїну, 15-16 гр. кальцію і 9-11 гр. фосфату. Вказану в
раціонах кількість кормів згодовують в 2 даванки. Якщо телиць пасуть на
достатньо поживних пасовищах, то в літній період вранці роздають комбікорм,
а ввечері додатково до пасовища необхідну кількість зеленої маси. При
побірному утриманні вранці телицям згодовують добову норму комбікорму  і
біля половини дозволеної кількості зеленої маси, остачу зеленого корму
дають ввечері. В зимовий період роздають комбікорм, сінаж, або буряки, а
ввечері – сіно і силос.
    Гарні результати отримують при використанні змолотого сіна, змішаного
з іншими кормами (сінаж, силос, комбікорм) в однорідну суміш (монораціон).
Таку суміш можна роздавати вранці і ввечері. Ремонтні телиці в умовах
повноцінної годівлі досягають живої маси 320-340 кг.
    Запліднення ремонтних телиць в цьому віці дає можливість отримати
перший приплід в 24 місяці. Інтенсивне вирощування ремонтних телиць сприяє
збільшенню виробництва молока і підвищенню його рентабельності.