Изменчивость живых организмов
Даша Оля
Две девочки - 40000 рефератов
Ваш регион: Москва
Биология>>

Изменчивость живых организмов Изменчивость живых организмов

   Мінливість — це здатність живих організмів набувати нових ознак у
процессі індивідуального розвитку. Існує два вида мутації: модифікаційна і
мутаційна. Модифікаційна мінливіст не зачіпає генотип організму і отже не є
спадковою. В свою чергу мутаційна мінливість виявляється у зміні генотипу і
тому такий вид мінливості є спадковий. Вперше поняття мутацій увів у науку
голландський вчений де Фіз. У рослини енотери він спостерігав різкі,
стрибкоподібні івдхилення від типової форми, причому ці відхилення виявился
спадковими. Дальші дослідження на різних об’єктах: рослинах, тваринах та
мікроорганізмах показали, що явище мутаційної мінливості властиве всім
живим організмам. В сучасній науці  мутаціями  називають  зміни,  що
відбуваються в хромосомах під впливом зовнішнього середовища.
    Мутації зачіпають різні сторони будови  і  функцій  організму.
Наприклад, у дрозофіли відомі мутаційні зміни форми крил (аж до повного їх
зникнення), забарвлення тіла, розвитку щетинок на тілі, форми очей, їх
забарвлення (червоні, жовті, білі, вишневі та ін.), а також багатьох
фізїологічних ознак (тривалість життя, плодючість, стійкість проти різних
шкідливих впливів тощо).
   Поряд з різкими спадковими відхиленнями значно частіше трапляються
невеликі мутації, які мало чим відрізняються від вихідних форм. Проте
встановленні де Фрізом ознаки мутацій — їх стрибкоподібний характер і
спадковість — лишаються в силі. Мутації здійснюються в різних напрямках і
самі по собі не є пристосувальними, корисними для організму змінами.
   Є й несприятливі для організму мутації, які навіть можуть призвести до
його загибелі. Здебільшого такі мутації рецесивні. У поєднанні з алельним
домінантним геном вони фенотипово не виявляються. Але іноді відбуваються  і
домінантні мутації, які знижують життєздатність або навіть спричиняють
загибель організму. Розрізняють кілька типів мутацій за характером змін
генотипу.
   Найбільш поширені мутації, не зв’язаніз видимими в мікроскоп змінами
будови хромосом. Такі мутації являють собоюякісні зміни окремих генів і
називаються генними мутаціями. При таких мутаціях відбувається  зміна
послідовності нуклеотидів у хромосомній ДНК, випадання одних і включення
інших нуклеотидів змінюють склад молекули РНК, що утворюється на ДНК, а це,
в свою чергу, зумовлює нову послідовність амінокислот при синтезі білкової
молекули. Внаслідок цього в клітині починає синтезуватися новий білок, що
приводить до появи в організмі нових властивостей.
   Відомі мутації, пов’язані з видимими перетвореннями хромосом  —
хромосомні мутації. До таких змін належать, наприклад, переміщення частини
однієї хромосоми на іншу, їй не гомологічну, повертання ділянки хромосоми
на 180° та ряд структурних змін окремих хромосом.
   До особливої групи мутацій належать зміни кількості хромосом. Ці
мутації зводяться до появи зайвих або втрати деяких хромосом. Такі зміни в
хромосомному складі відбуваються внаслідок порушення з якихось причин
нормального ходу ейозу, коли замість розподілу хромосом між двома дочірними
клітинами обидві гомологічні хромосоми опиняються в одній клітині. Звичайно
такі порушення знижують життєздатність організму (наприклад сіндром Дауна).
   Мутації завжди пов’язані із змінами в будові або кількості хромосом.
Якщо ці зміни відбуваються в статевих клітинах, то вони виявляються в тому
поколінні, яке розвивається із статевих клітин. Але зміни можуть також бути
і в соматичних клітинах. Їх називають соматичними мутаціями. Такі мутації
ведуть до зміни ознаки тільки частини організму, який розвивається із
змінених клітин.
   У тварин соматичні мутації не передаються наступним поколінням,
оскільки із соматичних клітин новий організм не виникає. Інакше буває в
рослин. За допомогою відсадків і щеплення іноді вдається зберегти виниклу
зміну, і вона виявляється стійкою, спадковою.
   Розрізняють спонтанні і індуковані (штучно викликані) мутації. Зараз
відомо, щомутації можуть виникати під впливом як внутрішніх факторів
організму, так і умов зовнішнього  середовища.  Дією  рентгенівського
променів, ряду хімічних сполук (наприклад іприту, формальдегіду), зміною
температури можна штучно викликати мутації. Ряд таких мутацій було штучно
викликано у мухи дрозофіли, у мишей та інших тварин, а також у рослин.
Правда, штучне викликання мутацій поки що не є ще “планомірним”. Дія
мутагенних факторів збільшує частоту мутацій, але людина в більшості
випадків не може викликати певну мутацію, тобто саме таку, яку потрібно.
   Мутації — велика річ! Багато користі, але й лиха приносять вони живим
організмам. Ось чому так болюче, на сьогоднішній день, постає питання
забрудненого навколишнього середовища. Останнім часом мутагени (фактори що
викликають мутації) виявлені в усіх середовищах: у водному, у повітряному,
у грунті. А особливо небезпечним і сильним мутагеном є радіоактивне
проміння. І ця проблема дуже актуальна у нас на Україні у з’вязку з
Чорнобилем. Вивчення впливу радіації і засобів лікування “променевих”
хвороб є однією з головних завдань сучасної науки

Для добавления страницы "Изменчивость живых организмов" в избранное нажмине Ctrl+D
 
  2005 © Copyright, 2devochki.ru
E-mail:
Реклама на сайте
  


Посетите наши другие проекты:
Электронные книги
Электронные словари
Коды к играм и прохождение игр